Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ana thotë se 0.90.\overline9 = 1. Tregoni që ajo ka të drejtë.