Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në stafetën 4x100, tre vrapuesit e parë vrapuan respektivisht për 25%, 725\dfrac{7}{25} dhe 0.35 të kohës së ekipit.

  1. Ç'pjesë të kohës vrapoi atleti i katërt? Jepeni përgjigjen si numër dhjetor.
  2. Cili vrapues ishte më i shpejti?
  3. Cili vrapues ishte më i ngadalti?