Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dhimitri ka një pemëtore me mollë. Syprina e pemëtores është 3343\dfrac{3}{4} hektarë. Sot ai duhet të trajtojë 25\dfrac{2}{5} e sipërfaqes për parandalimin e sëmundjeve. Sa është syprina që duhet të trajtojë ai? (Mos përdorni makinën llogaritëse.)