Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një kolegj, 811\dfrac{8}{11} e studentëve janë vajza. Nga këto vajza, 34\dfrac{3}{4} janë brune dhe 59\dfrac{5}{9} e bruneve mbajnë syze. Ç'pjesë e studentëve të shkollës janë vajza që mbajnë syze? (Mos përdorni makinën llogaritëse.)