Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një fotograf stampon fotografi me dy lloje madhësish. Një me përmasa 12.5 cm me 7.5 cm dhe një tjetër me përmasa 15 cm me 10 cm. Fotografi thotë se fotografitë me përmasa 15 cm me 10 cm janë më shumë se 50% më të mëdhenj se fotografitë me përmasa 12.5 cm me 7,5 cm. A është i vërtetë ky pohim?