Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Vlerësim 6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

  1. Erindi dhe Laura zëvëndësojnë vlerat u=4u=-4, v=12v=12 dhe t=8t=8 në shprehjen s=(u+v)ts=(u+v)t. Nga ky zëvëndësim, Erindi gjen s=64s=64. Laura gjen s=32s=32. Kush është i saktë? Argumentoni përgjigjen tuaj.
  2. Erindi dhe Laura zëvëndësojnë vlerat u=0u=0, a=2a=2 dhe s=16s=16 në shprehjen v2=u2+2asv^2=u^2+2as. Nga ky zëvëndësim, Erindi gjen v=64v=64. Laura gjen v=8v=8. Kush është i saktë? Argumentoni përgjigjen tuaj.