Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kristofor Kolombi është ulur në një shkëmb buzë detit. Kur ai është xx metra mbi nivelin e detit, horizonti është yy kilometra larg. Formula y=3.57xy=3.57\sqrt{x}, jep varësinë ndërmjet yy dhe xx.

  1. Sa larg mund të shohë Kristofori, kur ndodhet 8.5 m mbi nivelin e detit?
  2. Llogaritni lartësinë mbi nivelin e detit në të cilën ndodhet Kristofori, kur largesa e horizontit është 8.55 km.
  3. Një anije pirate lundron 33 km larg shkëmbit në det të hapur, kur Kristofori është 85 m mbi nivelin e detit. A mund ta shohë ai anijen pirate?