Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Vlerësim 6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

a) A janë identetitetet e mëposhtme të sakta? Nëse jo, jepni përgjigjen e saktë.

  1. (p4)(p7)=p2+28(p-4)(p-7)=p^2+28
  2. (v+9)(v7)+(45v)2=6v247(v+9)(v-7)+(4-5v)^2=6v^2-47

b) A janë identetitetet e mëposhtme të sakta? Nëse jo, jepni përgjigjen e saktë.

  1. z2+13z+36=(z+4)(z+9)z^2+13z+36=(z+4)(z+9)
  2. v2100=(v10)2v^2-100=(v-10)^2
  3. 30x2+13xy3y2=3x(5x+3y)30x^2+13xy-3y^2=3x(5x+3y)