Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. i) Faktorizoni 2.422×2.4×3.6+3.622.4^2 -2 \times 2.4 \times 3.6 + 3.6^2. ii) Njehsoni vlerën e shprehjes së faktorizuar.
  2. Njehsoni shprehjet pa përdorur makinën llogaritëse. i) 89211289^2-11^2; ii) 6.8923.1126.89^2-3.11^2.