Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Amanda thotë se është e pamundur që të hedhësh një monedhë pesë herë dhe të bjerë stemë çdo herë. Ka të drejtë Amanda? Argumentoni përgjigjen tuaj.