Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurën e mëposhtme është dhënë një ruletë. E rrotullojmë ruletën rastësisht.

  1. A janë çiftet e ngjarjeve të mëposhtme të papajtueshme? Argumentoni përgjigjet tuaja. i) Ruleta ndalon te sektori i kuq dhe te një shumëfish i numrit 3. ii) Ruleta ndalon te sektori blu dhe te një numër i thjeshtë. iii) Ruleta ndalon te sektori i bardhë dhe te një shumëfish i numrit 7.
  2. Secili numër në ruletë rritet me 1. Si ndryshojnë përgjigjet e kërkesës a?