Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Probabiliteti që të bjerë borë gjatë muajit nëntor është 0.10.1. Probabiliteti që të ketë ditë me diell është 0.30.3. A është 0.40.4 probabiliteti që të bjerë borë ose të jetë ditë me diell në muajin nëntor? Argumentoni përgjigjen tuaj.