Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një pesëkëndësh i rregullt, dy katrorë dhe një trekëndësh janë bashkuar për të formuar një ruletë si në figurën këtu në anë. Supozojmë se ruleta nuk është e njëanshme.

  1. Gjeni probabilitetin që ruleta të ndalojë në sektorin blu.
  2. Si ndikon supozimi që ruleta nuk është e njëanshme në përgjigjen e kërkesës a?