Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një në 8 fëmijë në një qytet, mban syze. Sa fëmijë presim që të jenë me syze:

  1. në një shkollë me 1600 fëmijë?
  2. në një rrugë ku banojnë 14 fëmijë?
  3. në një klasë me 34 fëmijë?