Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një kuti me ushqim për macet përmban 30 konserva të vogla. Probabiliteti që një konservë me peshk ton të nxirret rastësisht nga kutia është 0.30.3. Sa konserva me peshk ton ka në kuti?