Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni PMP-në dhe ShVP-në e numrave të mëposhtëm.

  1. 180 dhe 420
  2. 77 dhe 735
  3. 240 dhe 336
  4. 1024 dhe 18
  5. 762 dhe 826
  6. 1024 dhe 1296