Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Secili prej numrave të mëposhtëm ka vetëm dy faktorë të thjeshtë. Shkruani secilin numër si prodhim të faktorëve të tij të thjeshtë.

  1. 77
  2. 51
  3. 65
  4. 91
  5. 119
  6. 221