Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni pse një numër i thjeshtë në fuqi me tregues 3, ka vetëm 4 faktorë.