Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni PMP-në dhe ShVP-në e (x21x^2 - 1) dhe (2x2x12x^2 - x - 1).