Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sa faktorë kanë numrat e mëposhtëm?

  1. 232^3
  2. 22×332^2 \times 3^3
  3. 52×735^2 \times 7^3
  4. 625
  5. 45
  6. 484