Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vini re formulimin e mëposhtëm.

Prodhimi i dy numrave çfarëdo, është i barabartë me prodhimin e ShVP-së dhe PMP-së së tyre.
  1. Verifikojeni këtë formulim për tri çifte numrash. A mendoni se është i vërtetë?
  2. Përdorni diagramin e Venit për të argumentuar përgjigjen e kërkesës a.