Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ema e kontrollon celularin çdo 10 minuta për të parë nëse shoqja e saj Karla është online. Karla, nga ana e saj, e kontrollon celularin e vet çdo 8 minuta. Të dyja filluan ta kontrollonin celularin në orën 09:00. Pas kësaj ore, kur do të jenë sërish online të dyja njëkohësisht?