Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy akrepa të një ore lojë lëvizin rreth një fushe. Akrepi më i shpejtë e kryen një rrotullim për 24 sekonda, ndërsa akrepi më i ngadaltë e kryen një rrotullim për 30 sekonda. Në qoftë se të dy akrepat nisen së bashku në fillim të fushës, pas sa sekondash do të takohen ata sërish në fillim të fushës?