Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përmasat e një faqeje muri janë 234 cm me 432 cm. Ajo do të mbulohet me pllaka katrore. Cila është pllaka më e madhe katrore që mund të përdoret për të mbuluar faqen e murit, pa pasur nevojë për të prerë asnjë pllakë?