Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni rrënjën katrore të numrit 20 duke rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore.

Përdorni një metodë të ngjashme për të gjetur:

  1. 40\sqrt{40}
  2. 60\sqrt{60}
  3. 95\sqrt{95}