Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani secilin numër si fuqi të numrit të dhënë.

  1. 81=981 = 9^{\Box}
  2. 125=5125 = 5^{\Box}
  3. 128=2128 = 2^{\Box}
  4. 100000=10100000 = 10^{\Box}
  5. 81=381 = 3^{\Box}
  6. 343=7343 = 7^{\Box}