Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet:

  1. (32)2(3^2)^2
  2. (33)4(3^3)^4
  3. (34)3(3^4)^3
  4. (39)0(3^9)^0
  5. (36)3(3^6)^3
  6. (32)9(3^2)^9