Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Grafikët e funksioneve y=x4×xx2+ay = \dfrac{x^4 \times x}{x^{2+a}} dhe y=x5:xay = x^5 : x^a, ku aa është një konstante, priten në një pikë PP. Tregoni që abshisa xx e pikës PP duhet të jetë 1 ose 0.