Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni një çift numrash të plotë pp, qq, të tillë që p33q\sqrt{p^3 - 3q} të jetë numër i plotë.