Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një rrip letre ndahet në 5 sektorë, secili prej të cilëve fillon me një shumëfish të numrit 2, siç është paraqitur në figurë.

Kopjoni figurën dhe vendosni numrat e mëposhtëm në sektorin e duhur.