Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Gjeni numrin që është njëkohësisht: shumëfish i numrit 9, kub i plotë, dhe më i vogël se 40.
  2. A mund ta gjeni numrin duke u bazuar në vetëm dy nga kushtet e mësipërme? Argumentoni përgjigjen tuaj.