Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Disa nga numrat që janë kuba të plotë, janë njëkohësisht edhe katrorë të plotë.

  1. Tregoni që 64 është një prej tyre.
  2. Tregoni që 363^6 është një prej tyre.
  3. Cili është numri pasardhës, i cili është katror dhe kub i plotë?