Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani shprehjet e mëposhtme në trajtën a×b\sqrt{a} \times \sqrt{b}, ku aa dhe bb janë numra të thjeshtë.

  1. 14\sqrt{14}
  2. 33\sqrt{33}
  3. 21\sqrt{21}
  4. 35\sqrt{35}
  5. 46\sqrt{46}
  6. 51\sqrt{51}