Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani shprehjet e mëposhtme në trajtën n\sqrt{n}, ku nn është një numër i plotë.

  1. 434\sqrt{3}
  2. 525\sqrt{2}
  3. 454\sqrt{5}
  4. 10210\sqrt{2}
  5. 959\sqrt{5}
  6. 777\sqrt{7}