Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4.3Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Grafiku me pika tregon rezultatet (në %) e dy testimeve të një provimi për 11 nxënës.

  1. Përshkruani varësinë ndërmjet rezultateve të testimit I dhe testimit II.
  2. Identifikoni të dhënën e jashtëndodhur dhe përshkruani rezultatet e dy testimeve të këtij nxënësi.
  3. Nëse një nxënës merr 40% të pikëve në testimin I, sa përqind të pikëve prisni që të marrë ai në testimin II?
  4. Lejla ndërtoi drejtëzën e përafrimit më të mirë të pikave në grafik dhe u përpoq të vlerësonte përqindjen e pikë që ka marrë një nxënës në testimin I, nëse në testimin II ka marrë 100% të pikëve. A ka kuptim vlerësimi i Lejlës?