Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 5.2A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. 20+35\sqrt{20} + 3\sqrt{5}
  2. 27+2324\sqrt{27} + 2\sqrt{3} - \sqrt{24}
  3. (5+33)(2+43)(5 + 3\sqrt{3}) - (2 + 4\sqrt{3})
  4. 328+412+143\sqrt{28} + 4\sqrt{12} + \sqrt{14}
  5. 6(326)\sqrt{6}(3 - 2\sqrt{6})
  6. 3(426+12)\sqrt{3}(4 - 2\sqrt{6} + \sqrt{12})
  7. (2+3)(3+3)(2 + \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})
  8. (32)2(3 - \sqrt{2})^2
  9. (57)(5+7)(5 - \sqrt{7})(5 + \sqrt{7})
  10. (4+35)(65)(4 + 3\sqrt{5})(6 - \sqrt{5})