Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 6.1Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në figurë, tregohet një grafik pa boshtet. Tri funksionet e paraqitura janë:

  1. y=x3+7x2+14x+11y=x^3+7x^2+14x+11
  2. y=x3+6x28x+1y=-x^3+6x^2-8x+1
  3. y=x3y=x^3

Çiftoni secilin funksion me grafikun e tij, duke argumentuar rast pas rasti.