Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 6.2Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, jepet grafiku i funksionit y=tgxy=\tg x.

  1. Përdorni grafikun për të gjetur tri kënde, të tilla që tgx\tg x =1=1.
  2. Shpjegoni si mund të vazhdoni të gjeni kënde të tjera me tangjente 11.
  3. Tregoni si mund të gjeni kënde të ndryshme, sinusi i të cilave është 12\dfrac{1}{2}.
  4. Përgjigjuni kërkesës c për y=cosxy=\cos x.