Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 6.5A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në figurë është dhënë rrethi me ekuacion x2+y2=25x^2+y^2=25. Në pikën (3,4)(3, 4) është ndërtuar një rreze e rrethit. Vija e ndërprerë është tangjentja e rrethit në pikën (3,4)(3,4).

  1. Gjeni koeficentin këndor të rrezes së ndërtuar.
  2. Shkruani ekuacionin e drejtëzës që kalon nga pikat (0,0)(0, 0) dhe (3,4)(3, 4).
  3. Gjeni koeficentin këndor të tangjentes në pikën (3,4)(3, 4).
  4. Gjeni pikëprerjen e tangjentes me boshtin OyOy.
  5. Shkruani ekuacionin e tangjentes së rrethit në pikën (3,4)(3, 4).