Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni lartësinë e trekëndëshit dybrinjënjëshëm të paraqitur në figurë.