Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjatësia e një drejtkëndëshi është 18 cm. Gjatësia e diagonales së tij është 24 cm. Gjeni gjerësinë e saktë të drejtkëndëshit.