Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Maja e një shkalle 4-metërshe mbështetet në majën e një muri. Muri është 3.8 metra i lartë. Sa larg nga muri është këmba e shkallës?