Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 14

Zgjidhja e ushtrimit 14 të mësimit 7.1Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në qoftë se tre numra natyrorë aa, bb dhe cc përmbushin kushtin a2+b2=c2a^2+b^2=c^2, atëherë aa, bb dhe cc quhen numra pitagorianë.

  1. Sa treshe numrash pitagorianë mund të gjeni për c<100c<100?
  2. Lola thotë se mund të gjenden numra të tjerë pitagorianë, duke shumëzuar ata që keni gjetur me 2, me 3 ose me 4. A është e vërtetë kjo? Argumentoni.
  3. Tregoni që, kur xx dhe yy janë numra të plotë pozitivë, ku x>yx>y, atëherë numrat 2xy2xy, x2+y2x^2 + y^2 dhe x2y2x^2 - y^2 janë numra pitagorianë.