Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një trekëndësh dybrinjënjëshëm i ka brinjët me gjatësi 20 cm, 26 cm dhe 26 cm. Gjeni syprinën e trekëndëshit.