Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Brinja e një rombi e ka gjatësinë 10 cm. Diagonalja më e madhe e ka gjatësinë 17 cm. Gjeni këndet e rombit dhe gjatësinë e diagonales më të vogël.