Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rregullorja e sigurisë thotë që këndi ndërmjet shkallës dhe tokës duhet të jetë 75°75\degree. Për shkallën e paraqitur në figurë, gjeni:

  1. sa lart në mur do të arrijë shkalla;
  2. sa larg murit do të jetë këmba e shkallës.