Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit 7.3Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

  1. Duke përdorur trekëndëshat ADCADC dhe BDCBDC në figurë, shprehni në dy mënyra të ndryshme hh.
  2. Përdorni përgjigjen tuaj në kërkesën a, për të treguar që asinA=bsinB\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}.
  3. Tregoni që syprina e trekëndëshit ABCABC mund të jepet nga formulat 12bcsinA\dfrac{1}{2}bc\sin A ose 12casinB\dfrac{1}{2}ca\sin B.