Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 7.4Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në sicilën nga kërkesat e mëposhtme, α\alpha është kënd i ngushtë.

a) Duke ditur se tanα=34\tan\alpha=\dfrac{3}{4}, gjeni dhe shprehni si thyesa:

  1. sinα\sin\alpha
  2. cosα\cos\alpha

b) Duke ditur se sinα=1213\sin\alpha=\dfrac{12}{13}, gjeni dhe shprehni si thyesa:

  1. cosα\cos\alpha
  2. tanα\tan\alpha

c) Duke ditur se sinα=0.8\sin\alpha=0.8, gjeni dhe shprehni si numra dhjetorë:

  1. sinα\sin\alpha
  2. tanα\tan\alpha