Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 8.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Dy zare të rregullta hidhen njëkohësisht. Njëri është zar i rregullt me numrat 1-6, ndërsa tjetri ka 1, 2, 2, 3, 3. Mbahet shënim shuma e pikëve në të dyja zaret.

  1. Ndërtoni një tabelë për të treguar hapësirën e rezultatëve.
  2. Gjeni probabilitetin që shuma e pikëve të jetë: i) 6 ii) 7 iii) 9 iv) 3
  3. Cili rezultat tjetër do të ndodhë po aq herë sa gjashta?
  4. Pse rezultatet e tjera kanë më pak mundësi të ndodhin se gjashta?