Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit Përsëritje për krerët 1-6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

 1. Pa përdorur makinëm llogaritëse, gjeni vlerat e shprehjeve:
  1. 636^3
  2. 10510^5
  3. 1253\sqrt[3]{125}
  4. 5123\sqrt[3]{512}
  5. 04\sqrt[4]{0}
  6. 3433\sqrt[3]{-343}
 2. Genti është përpjekur që të shkruajë secilën prej të dhënave të mëposhtme si fuqi të vetme. Për çdo rast, shpjegoni nëse Genti ka dhënë përgjigjen e saktë. Në rastin kur ai ka gabuar, jepni përgjigjen e saktë.
  1. 124×125=1442012^4\times12^5=144^{20}
  2. (62)3=65(6^2)^3=6^5
  3. 2103:2102=2101.5210^3:210^2=210^{1.5}
  4. 1412:1413=11414^{12}:14^{13}=\dfrac{1}{14}
  5. 4:45=454:4^5=4^{-5}
  6. (98×9895×97)2=920(\dfrac{9^8\times9^8}{9^5\times9^7})^2=9^{20}
 3. Zgjidhni secilin prej ekuacioneve të mëposhtme.
  1. 52×125=5x5^2\times125=5^x
  2. 165=4x16^5=4^x
  3. 48=16x4^8=16^x
  4. (32)3=9x(3^2)^3=9^x